Rules

Regulamentul

concursului de interpretare vocală

”THE BEST VOICE”,

ediția a II-a

I. Dispoziții generale

Concursul de interpretare vocală ”THE BEST VOICE” este organizat de Asociația Obștească Centrul de Dans-Vocal ”Sisters and Brothers” în parteneriat cu Pretura sectorului Ciocana anual, în luna ianuarie - februarie și este destinat copiilor și adolescenților. Partener media - Gurinel TV.

II. Obiective

 • Promovarea artei vocale la nivel național și internațional;
 • Identificarea talentelor în domeniul artei vocale;
 • Promovarea tinerilor interpreți.

III. Locul și data desfășurării festivalului

 • Pretura sectorului Ciocana (Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Mircea cel Bătrân 4/3);
 • Înregistrarea ofertelor: 01-31 ianuarie 2018; Desfășurarea: 10-25 februarie 2018.

 IV. Condiții de participare

 • În concurs pot participa toți doritorii, indiferent de apartenența etnică sau religioasă, cu vârsta cuprinsă între 7 și 17 ani;
 • Participanții vor interpreta două piese (în limba română și orice altă limbă în afara de rusă);
 • Cântecele interpretate vor aparține genului muzică ușoară (pop, pop-rock);
 • Participantul va interpreta LIVE, solo. Back-vocal-ul (playback) se permite doar în cazul dacă nu repetă (dublează) tema principală;
 • Se permite insoțirea concurentului în scenă cu număr coregrafic;
 • Nu se admit cântece cu mesaj necenzurat, politic, religios;
 • Durata piesei interpretate până la 4 minute;
 • Nu se va admite repetarea pieselor într-o singură categorie de vârstă;
 • Nu se admite acompaniament LIVE;
 • Numărul participanților este limitat – până la 20 concurenți în fiecare categorie de vârstă.

V. Categoriile de vârstă

 • 7-9 ani;
 • 10-11 ani;
 • 12-13 ani;
 • 14-15 ani;
 • 16-17 ani.

VI. Înscrierea la concurs

Participanții vor expedia oferta de participare la adresa organizatorului prin e-mail thebestvoicemoldova@gmail.com până la 31 ianuarie 2018 (inclusiv).

Oferta de participare va include următoarele informații:

 • Numele, prenumele participantului;
 • Data nașterii;
 • Datele personale (localitatea, adresa, numere de telefon);
 • O fotografie (gen portret) pentru site;
 • Informație scurtă despre concurent (care ulterior va fi plasată pe site);
 • Copia (sau fotografia) unui document ce confirmă vârsta (certificat de naștere, pașaport);
 • Instrumentalul pieselor care urmează a fi interpretate;
 • Cerințe suplimentare pentru prestație după caz (suport pentru microfon, inventar special).

NOTA: Se vor accepta doar ofertele ce au toate informațiile menționate într-un singur e-mail.

VII. Etapele concursului

Etapa I. Concurenții vor interpreta un cântec în limba de stat. Intrarea în scenă va avea loc pe categorii de vârstă, în ordine alfabetică (de la A la Z);

Etapa II. Concurenții vor interpreta un cântec în limba străină (excluzând limba rusă). Intrarea în scenă va avea loc pe categorii de vârstă, în ordine alfabetică inversă (de la Z la A);

NOTA: Toate etapele concursului vor fi televizate.

VIII. Jurizarea

Componența juriului va fi stabilită de organizator în prealabil, dar va ramâne secretă până la începutul concursului.

Juriul va acorda note (de la 6 la 11) fiecărui participant în forma deschisă.

Notele acordate fiecărui participant la cele două etape vor fi sumate. Participantul cu cel mai mare bal la fiecare categorie de vârstă va fi anunțat câștigător.

Premiul ”Simpatia publicului” va fi acordat participanților care au acumulat cele mai multe aprecieri (like-uri) pe pagina facebook a concursului. Totalulrile vor fi facute pe 25 februarie 2018, ora 00:00.

Hotărârea juriului este definitivă și nu poate fi contestată. Orice încercare a participantului de a influența la rezultate va fi sancționată cu descalificarea din concurs.

IX. Criterii de apreciere

 • Calități vocale și interpretative (intonația, dicția, respectarea tempoului);
 • Maniera de interpretare să corespundă cu genul de muzică selectat;
 • Calitatea instrumentalelor (negativelor);
 • Costumație adecvată vârstei concurentului și melodiei, show-ul și prezenţa (ținuta) scenică;

X. Premierea

În urma jurizării, câștigătorul la fiecare categorie de vârstă va primi trofeul, diplomă și o foaie de odihnă la Tabăra de Muzică și Dans.

Concurenții plasați pe locul I, II și III vor primi trofee, diplome și premii speciale din partea organizatorului și a partenerilor.

Premiul special ”Simpatia publicului” va fi acordat participanților ce au obținut cele mai multe aprecieri pe Facebook. Participanții care au luat mențiune vor primi medalii și diplome.

XI. Condiții financiare

Concursul nu dispune de fonduri și se desfășoară din donații benevole a participanților, partenerilor și a sponsorilor.

 Concurenții vor achita taxa de participare în valoare de 500 MDL și vor suporta cheltuielile pentru transport, cazare (după necesitate) și alimentație la fiecare etapă a concursului.

Organizatorul va suporta cheltuielile necesare pentru organizarea concursului:

 • Editarea diplomelor (pentru participanți, parteneri, sponsori);
 • Editarea materialelor vizuale (programe, afișe, ecusoane, invitații);
 • Confecționarea trofeelor;
 • Arenda scenei și a aparatajului necesar pentru desfășurarea concursului;
 • Publicitate pe sursele proprii, a partenerilor și contraplată;
 • Filmările video și foto la toate etapele a concursului;
 • Intreținerea paginii web a concursului.

XII. Programul concursului

Data

Etapa

Categoria de vârstă

Repetiție

Filmare

10.02.2018

Etapa I

16-17 ani

10:00

12:00

10.02.2018

Etapa II

16-17 ani

14:00

16:00

11.02.2018

Etapa I

14-15 ani

10:00

12:00

11.02.2018

Etapa II

14-15 ani

14:00

16:00

17.02.2018

Etapa I

12-13 ani

10:00

12:00

17.02.2018

Etapa II

12-13 ani

14:00

16:00

18.02.2018

Etapa I

10-11 ani

10:00

12:00

18.02.2018

Etapa II

10-11 ani

14:00

16:00

24.02.2018

Etapa I

8-9 ani

10:00

12:00

24.02.2018

Etapa II

8-9 ani

14:00

16:00

25.02.2018

Gala laureaților

Toți participanții

12:00

14:00

Notă: În program pot fi schimbări.

 XIII. Dispoziții finale

 • Organizatorul își rezervă dreptul de a înregistra (video, foto) toate prestațiile concurenților pentru buna organizare a concursului, arhivă, publicitate, transmisiuni radio și TV;
 • Toti concurenții/reprezentații legali vor semna declarația în legătură cu drepturile de autor ce deriva din interpretarea piesei;
 • Deținătorul trofeului în fiecare categorie de vârstă, la invitația organizatorului, va participa în edițiile următoare a concursului ca invitat special fără plată.

XIV. Contactele organizatorului

Directorul concursului: Andrei Boaghe +37369447448;
Manager concurs: Irina Mitachi Babuhina +37369980809;
Centrul de Dans-Vocal ”Sisters and Brothers”;
E-mail: info@voice.md; Site: http://www.voice.md.

LOCUL DESFĂȘURĂRII FESTIVALULUI:

Centrul Internațional pentru Copii ”ENERGY CAMP” (Vadul lui Vodă)

harta