Concursul ”THE BEST VOICE”, ediția a I-a

Regulamentul concursului internațional de interpretare vocală

”THE BEST VOICE”, ediția I-a

I. Dispoziții generale

Concursul de interpretare vocală ”THE BEST VOICE” este organizat de Asociația Obștească Centrul de Dans-Vocal ”Sisters and Brothers” în parteneriat cu Pretura sectorului Ciocana.

Concursul se desfășoară anual, în perioada Ianuarie-Februarie și este destinat tuturor doritorilor.

II. Obiective

 • Promovarea artei vocale la nivel național și internațional;
 • Identificarea talentelor în domeniul artei vocale;
 • Promovarea tinerilor interpreți.

III. Etapele concursului

 • Etapa I. Participă toți doritorii care au expediat oferta către organizator. Concurenții vor interpreta un cântec în limba de stat. Intrare în scenă va avea loc pe categorii de vârstă, în ordine alfabetică.
 • Etapa II. Participă câte 15 concurenți din fiecare categorie de vârstă, selectați de juriu și în urma votingului online. Concurenții vor interpreta un cântec în limba străină. Intrare în scenă va avea loc pe categorii de vârstă, în ordine alfabetică.
 • Etapa finală. Participă câte 5 concurenți din fiecare categorie de vârstă, selectați de juriu și în urma votingului online din etapa a II-a. Concurenții vor interpreta un cântec la alegere, diferit de cele interpretate la etapele precedente. Întrarea în scenă va avea loc în ordinea definită de organizator. Sunt invitați toți concurenții care au participat în concurs pentru premiere și vizionarea etapei finale.

Notă: Organizatorul iși rezervă dreptul de a micșora numărul participanților promovați în cazul dacă în categorie sunt mai puțin de 15 participanți.

IV. Locul desfășurării concursului

Etapa I și II a concursului se vor desfășura în incinta Preturii sectorului Ciocana (Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân 4/3). Etapa finală a concursului se va desfășura în sala mare a Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici” (str. Mitropolit Varlaam 78).

 V. Condiții de participare

 • În concurs pot participa toți doritorii, indiferent de apartenența etnică sau religioasă, cu vârsta mai mare sau egală cu 7 ani;
 • Cântecele interpretate vor aparține genului muzică ușoară (pop, pop-rock);
 • Participantul va interpreta pe viu, solo. Back-vocal-ul (playback sau LIVE) se permite doar în cazul dacă nu repetă (dublează) tema principală;
 • Se permite insoțirea concurentului în scena cu număr coregrafic;
 • Numărul susținătorilor în scenă (vocaliști, dansatori) nu poate depăși 4 persoane;
 • Nu se admit cântece cu mesaj necenzurat, politic, religios;
 • Piesa interpretată va dura maxim 4 minute;

VI. Categoriile de vârstă

 • 7-9 ani;
 • 10-12 ani;
 • 13-14 ani;
 • 15-17 ani,
 • 18 ani și mai mult.

VII. Înscrierea în concurs

Concurenții vor expedia oferta de participare cu tema ”Concursul THE BEST VOICE” la adresa organizatorului (prin E-mail info@voice.md sau Poșta Moldovei) până la 20 decembrie 2015.

Oferta va include următoarele informații:

 • Numele, prenumele concurentului;
 • Data nașterii concurentului;
 • Datele de contact (localitatea, adresa, numere de telefon);
 • Numele, prenumele profesorului;
 • Datele de contact ale profesorului (număr de telefon);
 • O fotografie artistică, color (să se vadă bine fața) pentru site;
 • Informație scurtă despre concurent (va fi plasată pe site);
 • Copia (sau fotografia) unui document ce confirmă vârsta (buletin de identitate, pașaport);
 • Instrumentalul piesei pentru prima etapă a concursului (prin E-mail sau pe Audio CD);
 • Cerințe suplimentare pentru prestație dacă este cazul (suport pentru microfon, microfoane pentru back-vocal, inventar special).

VIII. Jurizarea

Componența juriului va fi stabilită de organizator în prealabil, dar va ramâne secretă până la începutul concursului.

Jurizare etapa I: Juriul va promova în etapa următoare 12 concurenți. Încă 3 concurenți vor fi selectați în urma votingului online.

Jurizare etapa II: Juriul va promova în etapa următoare 4 concurenți. Încă un concurent va fi selectat în urma votingului online.

Jurizare etapa finală: Juriul va vota în formă deschisă. Anunțarea rezultatelor și premierea vor avea loc în ziua concursului.

Hotărârea juriului este difinitivă și nu poate fi contestată. Orice încercare a participantului de a influența la rezultate va fi sancționată cu descalificarea din concurs.

Jurizarea online se va face în baza numărului aprecierilor pozei concurentului pe pagina oficială a concursului pe facebook (https://www.facebook.com/TheBestVoiceMoldova/).

Notă: În cazul dacă organizatorul observă aprecieri virtuale la poză, votingul va fi restartat.

Totalurile jurizării online și anunțarea concurenților promovați în etapa următoare va avea loc următoarea zi după desfășurarea etapei concursului.

IX. Criterii de apreciere

 • Calități vocale și interpretative (intonație, respectarea tempoului, dicție și emisia vocală);
 • Costumație adecvată vârstei concurentului și melodiei, show-ul și prezenţa scenică;
 • Cântecul să corespundă particularităților de vârstă a concurentului;
 • Maniera de interpretare să corespundă cu genul de muzică selectat;
 • Calitatea instrumentalelor (negativelor).

X. Premierea

Finaliștii vor concura pentru Premiul Mare, Locul I, Locul II, Locul III și Mențiuni (diplome, cupe, cadouri de la parteneri și sponsori). Toți concurenții vor primi diplome de participare și cadouri.

XI. Conditii financiare

Concursul nu dispune de fonduri și se desfășoară din donații benevole a participanților, partenerilor și a sponsorilor.

Concurenții vor achita taxa de participare în marime de 100 lei (MDL) pentru fiecare etapă a concursului și vor suporta cheltuielile pentru transport, cazare (după necesitate) și alimentație la fiecare etapă a concursului.

Organizatorul va suporta cheltuielile necesare pentru organizarea concursului:

 • Editarea diplomelor (pentru participanți, juriu, parteneri, sponsori);
 • Editarea materialelor vizuale (programe, afișe, ecusoane, invitații);
 • Confecționarea trofeelor pentru finaliști;
 • Arenda sălilor și a aparatajului necesar pentru desfășurarea concursului;
 • Publicitate pe sursele proprii, a partenerilor și contraplată;
 • Intreținerea paginii web a concursului.

XII. Programul concursului

Data Etapa Categoria de vârstă Repetiție Concursul
23.01.2016 Etapa I 7-9 ani, 18 ani și mai mari 09:00 11:00
23.01.2016 Etapa I 13-14 ani 13:00 15:00
24.01.2016 Etapa I 10-12 ani 09:00 11:00
24.01.2016 Etapa I 15-17 ani 13:00 15:00
31.01.2016 Etapa II 7-9 ani, 10-12 ani, 18 ani și mai mari 09:00 11:00
31.01.2016 Etapa II 13-14 ani, 15-17 ani 13:00 15:00
07.02.2016 Etapa finală Toate categoriile 11:00 15:00

 Notă: În program pot fi schimbări.

 XIII. Dispoziții finale

 • Organizatorul își rezervă dreptul de a înregistra (video, foto) toate prestațiile concurenților pentru buna organizare a concursului, arhivă, publicitate, transmisiuni radio și TV;
 • Toti concurenții/reprezentații legali vor semna declarația în legătură cu drepturile de autor ce deriva din interpretarea piesei;
 • Deținătorul trofeului în fiecare categorie de vârstă, la invitația organizatorului, va participa în edițiile următoare a concursului ca invitat special fără plată.

XIV. Contactele organizatorului

Directorul concursului: Boaghe Andrei;
Număr de telefon: +37322800448, +37369447448;
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petru Zadnipru 12/2,
Centrul de Dans-Vocal ”Sisters and Brothers”;
E-mail: info@voice.md; Site: http://www.voice.md.