Положение

Regulamentul concursului televizat

de interpretare vocală pentru copii

”THE BEST VOICE”,

ediția a V-a

I. Dispoziții generale

Concursul televizat de interpretare vocală pentru copii ”THE BEST VOICE” este organizat de Centrul de Dans și Vocal ”SIS N BRO” în parteneriat cu Gurinel TV și Centrul Internațional pentru Copii ”ENERGY CAMP”.

II. Obiective

 • Promovarea artei vocale la nivel național și internațional;
 • Identificarea talentelor în domeniul artei vocale;
 • Promovarea tinerilor interpreți.

III.Locul și data desfășurării concursului

 • Republica Moldova, mun. Chișinău, locația filmărilor va fi stabilită în curând;
 • Înregistrarea: 01-31 ianuarie 2019; Desfășurarea: 13-20 februarie 2019.

 IV. Condiții de participare

 • În concurs pot participa toți doritorii, indiferent de apartenența etnică sau religioasă, cu vârsta cuprinsă între 6 și 15 ani;
 • Participanții vor interpreta două piese (în limba de stat și orice altă limbă în afară de rusă);
 • Cântecele interpretate vor aparține genului muzică ușoară (pop, pop-rock);
 • Participantul va interpreta LIVE, solo. Back-vocal-ul (playback) se permite doar în cazul dacă nu repetă (dublează) tema principală;
 • Se permite insoțirea concurentului în scenă cu număr coregrafic;
 • Nu se admit cântece cu mesaj necenzurat, politic, religios;
 • Durata piesei interpretate până la 4 minute;
 • Nu se va admite repetarea pieselor într-o singură categorie de vârstă;
 • Nu se admite acompaniament LIVE;
 • Numărul participanților este limitat.

Nota: Organizatorul recomandă să nu folosiți machiaj culori aprinse (fon de ten, ruj, luciuri, highlighter).

V. Categoriile de vârstă

Cinci categorii de vârstă vor fi create după inregistrarea tuturor participanților formând un numar egal de concurenți în fiecare.

VI. Înscrierea la concurs

Participanții vor expedia oferta de participare la adresa organizatorului prin e-mail info@voice.md până la 31 ianuarie 2019 inclusiv.

Oferta de participare va include următoarele informații:

 • Numele, prenumele participantului;
 • Data nașterii;
 • Datele personale (localitatea, adresa, numere de telefon);
 • O fotografie portret pentru site (nu se admit selfie sau prelucrate gen snapchat);
 • Prezentarea concurentului (persoana I) care va fi redactată și aprobată de organizator iar concurentul va filma această prezentare în ziua concursului;
 • Copia (sau fotografia) unui document ce confirmă vârsta (certificat de naștere, pașaport);
 • Instrumentalul pieselor care urmează a fi interpretate;
 • Cerințe suplimentare pentru prestație după caz (suport pentru microfon, inventar special).

NOTA: Se vor accepta doar ofertele ce au toate informațiile menționate într-un singur e-mail.

VII. Etapele concursului

Etapa I. Concurenții vor interpreta un cântec în limba de stat. Intrarea în scenă va avea loc pe categorii de vârstă, în ordine alfabetică (de la A la Z);

Etapa II. Concurenții vor interpreta un cântec în limba străină (excluzând limba rusă). Intrarea în scenă va avea loc pe categorii de vârstă, în ordine alfabetică inversă (de la Z la A);

Oranizatorul își rezervă dreptul de a modifica ordinea întrării în scenă dupa caz.

NOTA: Toate etapele concursului vor fi televizate.

VIII. Jurizarea

Componența juriului va fi stabilită de organizator în prealabil, dar va ramâne secretă până la începutul concursului.

Juriul va acorda note (de la 6 la 11) fiecărui participant în forma deschisă.

Notele acordate fiecărui participant la cele două etape vor fi sumate. Participantul cu cel mai mare bal la fiecare categorie de vârstă va fi anunțat câștigător.

Premiul ”Simpatia publicului” va fi acordat participanților care au acumulat cele mai multe aprecieri (like-uri) pe pagina facebook a concursului. Totalulrile vor fi făcute în ziua anterioară zilei concursului.

Hotărârea juriului este definitivă și nu poate fi contestată. Orice încercare a participantului de a influența la rezultate va fi sancționată cu descalificarea din concurs.

IX. Criterii de apreciere

 • Calități vocale și interpretative (intonația, dicția, respectarea tempoului);
 • Maniera de interpretare să corespundă cu genul de muzică selectat;
 • Calitatea instrumentalelor (negativelor);
 • Costumație adecvată vârstei concurentului și piesei, show-ul și prezenţa (ținuta) scenică;

X. Premierea

În urma jurizării, câștigătorul la fiecare categorie de vârstă va primi trofeul, diplomă și o foaie de odihnă la Tabăra de Muzică și Dans. Concurenții plasați pe locul I, II și III vor primi trofee, diplome și premii speciale din partea organizatorului și a partenerilor. Premiul special ”Simpatia publicului” va fi acordat participanților ce au obținut cele mai multe aprecieri pe Facebook. Participanții care au luat mențiune vor primi medalii și diplome.

XI. Conditii financiare

Concursul nu dispune de fonduri și se desfășoară din donații benevole a participanților.

Concurenții din Republica Moldova vor achita în avans taxa de participare în valoare de 2000 MDL și vor suporta cheltuielile pentru transport și alimentație în ziua concursului.

Concurenții din străinătate vor achita taxa de 50 euro în ziua concursului și vor suporta cheltuielile pentru transport, cazare și alimentație.

Organizatorul va suporta cheltuielile necesare pentru organizarea concursului:

 • Editarea diplomelor (pentru participanți, parteneri, sponsori);
 • Editarea materialelor vizuale (programe, afișe, ecusoane, invitații);
 • Confecționarea trofeelor;
 • Arenda localului și a aparatajului necesar pentru desfășurarea concursului;
 • Contractarea personalului tehnic și organizatoric pentru desfășurarea concursului;
 • Cazarea juriului internațional pe durata concursului;
 • Publicitate pe sursele proprii, a partenerilor și contraplată;
 • Filmările video și foto la toate etapele a concursului;
 • Intreținerea paginii web a concursului.

XII. Programul concursului 

Data

Etapa

Categoria de vârstă

Ora de filmare

13.02.2019

Sosirea participantilor

Categoria C, D (11-14 ani)

8:00

13.02.2019

Prezentari

Categoria C, D (11-14 ani)

9:00

13.02.2019

Etapa I

Categoria C, D (11-14 ani)

10:30

13.02.2019

Interviuri

Categoria C, D (11-14 ani)

13:00

13.02.2019

Etapa II

Categoria C, D (11-14 ani)

14:00

13.02.2019

Premierea

Categoria C, D (11-14 ani)

17:00

 

 

 

 

20.02.2019

Sosirea participantilor

Categoria A, B (5-11 ani)

8:00

20.02.2019

Prezentari

Categoria A, B (5-11 ani)

9:00

20.02.2019

Etapa I

Categoria A, B (5-11 ani)

10:30

20.02.2019

Interviuri

Categoria A, B (5-11 ani)

13:00

20.02.2019

Etapa II

Categoria A, B (5-11 ani)

14:00

20.02.2019

Premierea

Categoria A, B (5-11 ani)

17:00


Notă: În program pot fi schimbări.

XIII. Dispoziții finale

 • Organizatorul își rezervă dreptul de a înregistra (video, foto) toate prestațiile concurenților pentru buna organizare a concursului, arhivă, publicitate, transmisiuni radio și TV;
 • Toți concurenții/reprezentații legali vor semna declarația în legătură cu drepturile de autor ce derivă din interpretarea piesei;
 • Deținătorul trofeului în fiecare categorie de vârstă, la invitația organizatorului, va participa în edițiile următoare a concursului ca invitat special fără plată.
 • Acest regulament poate servi drept invitație oficială la concurs.

XIV. Contactele organizatorului

Centrul de Dans și Vocal ”SIS N BRO”,

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petru Zadnipru 12/2

Directorul concursului: Andrei Boaghe - MD +37369447448, RO +40756648763;

E-mail: info@voice.md; Site: http://www.voice.md.